Online karttjeneste levert av Fylkesmannen og fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.
GisLink innholder mange kartlag og kan ta litt tid å starte.